Декларации за защита на личните данни

Състояние към 05/2018

Обща информация

За Hansgrohe SE защитата на личните данни е от особено значение. Ние събираме, обработваме и използваме личните Ви данни единствено a) на основание на съответните нормативни разпоредби и в рамките на тяхното приложно поле или б) с Вашето лично декларирано съгласие. По-долу ще ви информираме за обработката, която осъществяваме съобразно с позволеното от закона, доколкото не се касае за необходимост от изрично заявяване на съгласие от Ваша страна.

Активиране на ползването от Ваша страна на предложенията на нашия уебсайт

Когато извиквате предложенията на нашия уебсайт, за кратко събираме и съхраняваме следните потребителски данни, за да направим възможно ползването от Ваша страна: характеристики на Вашата идентификация (вашия IP адрес и когато това е приложимо – потребителски имена и пароли), данни за началото, края, естеството и обхвата на Вашето ползване, както и данни относно типа на браузъра и операционната ви система. Това е технически процес, който се изисква, когато извиквате уебсайтове в световната мрежа (WWW). Същото се отнася и ако използвате съдържание от нашите бюлетини (бюлетините ни се изпращат само по Ваша заявка и с Вашето изрично съгласие, освен ако не са разрешени други начини).

Доброволно предоставени от вас лични данни

Ако чрез формуляри за контакт на уебсайтовете ни, електронна поща или друга пощенска форма доброволно ни изпратите свои лични данни – например имена, форма на обръщение, имейл или пощенски адрес, телефонен номер, лични съобщения и др., ние ги съхраняваме и използваме, за да предоставяме заявената услуга (напр. изпращане на заявена информация, отговаряне на технически или други въпроси, реагиране на отзивите Ви в уебсайта).

Посредством формуляр за кандидатстване на уебсайта ни можете да заявите кандидатура за позиция (като кандидатстване за работа, писане на дисертация, стаж и професионално обучение) в компания от групата Hansgrohe в Германия. Предаваме личните данни, които сте ни предоставили чрез формуляра (в това число прикачени документи), на предприятието, което е обявило съответната позиция. Правим това единствено с цел осъществяване на процедурата по кандидатстване. Щом предадем личните Ви данни, ги заличаваме незабавно. Предприятието, обявило съответната позиция, заличава тези данни не по-късно от шест месеца след приключването на процедурата по кандидатстване, освен ако по закон не се изисква по-дълъг период на запазване на информацията.

Ако използвате функцията ни „електронна карта“, ще съхраним имейл адресите и имената, които сте посочили за подател и получател, както и въведеното от Вас съобщение и IP адреса ви за предаването му. Щом електронната карта бъде изпратена, незабавно ще заличим личните Ви данни, освен ако не сме задължени по закон да ги запазим. За допълнителна информация, моля, вижте условията за използване на електронните ни карти.

Личните Ви данни ще се използват за рекламни цели без изричното Ви съгласие единствено в рамките на допустимото от закона. Без изричното Ви съгласие няма да се свързваме с Вас с рекламни цели по електронната поща или по телефона. На основание на приложимите закони и в рамките на приложното им поле обработваме и използваме следните доброволно предоставени от Вас лични данни до степента, която се изисква за целите на рекламиране на собствените ни предложения или за предаването на тези данни до компаниите от групата Hansgrohe за тяхната рекламна дейност: принадлежността Ви към определена категория лица (напр. че сте настоящ или потенциален клиент на Hansgrohe), Вашето име, форма на обръщение, образователен ценз, професия, сфера на дейност, фирмена длъжност, адрес (без данни за телефонния Ви номер или имейл адреса) и година на раждане. В допълнение към тези данни, за целите на рекламирането на собствените ни предложения може да съхраняваме и използваме всякакви други данни, които сме събрали законосъобразно. Доколкото предаваме посочените по-горе данни на нашите филиали за техните рекламни цели, те са задължени по закон да ви информират, че са получили данните от нас (посредством забележка в този смисъл, включена в рекламния или друг материал). В този случай съхраняваме информация за произхода и получателите на данните за срок от две години. По всяко време можете да възразите срещу използването на личните Ви данни за рекламни цели, като се свържете с нас на долупосочения адрес.

Информация за потребителското поведение

В стремежа си да оптимизираме предложенията и рекламирането си, за да посрещнем нуждите на клиентите си, изискваме информация за общото им потребителско поведение. Поради тази причина, използвайки потребителски данни, които сме събрали с разрешение, за да направим възможно използването от Ваша страна на предложенията на уебсайта ни, създаваме потребителски профили с помощта на псевдоними. Това означава, че заместваме с абстрактни параметри всички подробности в данните за ползването, които биха могли да имат за резултат извеждане на каквито и да било заключения за Вашата самоличност (като IP адрес, потребителски имена, пароли). Не се осъществява съчетаване на потребителския профил с данни за самоличността Ви, нито каквато и да било употреба за други цели. По всяко време можете да възразите срещу използването на личните Ви данни за създаване на потребителски профили, като се свържете с нас на долупосочения адрес. Освен това, на някои от нашите уебсайтове е активиран инструментът „tynt“. Когато копирате и поставяте съдържание от такива уебсайтове в имейли или го публикувате на страници в социални медии (напр. Facebook), инструментът „tynt“ дава на останалите пряка връзка към уебсайта и ни казва до кой уебсайт е осъществен достъп и споделяне. Тази информация се събира изцяло анонимно. В нито един момент Hansgrohe не може да види кой е споделил тези данни или с кого са споделени. За повече информация относно инструмента „tynt“, моля, посетете www.tynt.com.

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (наричана по-нататък „Google“). Google Анализ използва „бисквитки“, т.е. текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и дават възможност за анализ на начина, по който използвате уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за това, как използвате този уебсайт, обикновено се предава до някой от сървърите на Google в САЩ, където се съхранява. Ако обаче на този уебсайт е активирано анонимизирането на IP адрес, Вашият IP се съкращава предварително в рамките на държавите-членки на ЕС или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният Ви IP адрес ще бъде предаден към сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на съответния уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценяване на вашето ползване на уебсайта, съставяне на отчети относно извършените действия на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет, за оператора на уебсайта. Google няма да обвързва IP адреса, предаден от браузъра Ви в рамките на Google Анализ, с каквито и да било други данни, държани от Google. Можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки в софтуера на браузъра си. Моля, имайте предвид обаче, че ако го направите, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да попречите данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с Вашето ползване на уебсайта (в това число Вашият IP адрес), да бъдат събирани и обработвани от Google, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, достъпна на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. С оглед на дискусиите около използването на аналитични инструменти с пълни IP адреси, искаме да отбележим, че този уебсайт използва Google Анализ с разширението „anonymizeIp()“ (за анонимизиране) и следователно IP адресите се обработват по-нататък само в съкратена форма, за да се изключи пряко свързване с лица.

Освен това, ние използваме Google Analytics, за да анализираме данните от AdWords и Double-Click-Cookies със статистически цели. Ако не желаете това, можете да ги деактивирате в мениджъра по рекламите на http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=bg. Повече информация по условията за ползване и защита на данните ще намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/.

Достъп до съхранената във Вашите крайни устройства информация (използване на „бисквитки“)

Използваме „бисквитки“ без предварителното Ви съгласие единствено за да активираме Вашето ползване на предложенията на уебсайта ни. „Бисквитките“ са текстови файлове с информация, която, наред с другото, се използва за идентифициране на посетители, които многократно използват уебсайтовете ни. Те се съхраняват във Вашето крайно устройство и ние ги извличаме оттам. По време на този процес не събираме и не съхраняваме никакви лични данни без изричното Ви предварително съгласие, по-специално съкращаваме IP адреса Ви така, че да не може да бъде установена връзка със самоличността Ви. Освен това събираме и съхраняваме единствено данни за избраните от Вас опции (напр. езикова версия, страници за определена държава, предложения за бизнес към бизнес (B2B) или съответно бизнес към клиент (B2C)), продуктови идентификатори от списъци с желани продукти или центъра за изтегляния, честота и продължителност на посещенията на сайта и т.н. Можете да конфигурирате настройките на браузъра си по всяко време, ако не искате да получавате „бисквитки“ или искате да ги заличите от Вашето крайно устройство. Ако искаме да използваме „бисквитки“ за оптимизиране на предложенията и рекламите си, за да отговорим на търсенето, ще поискаме предварителното Ви съгласие за това.

Външни доставчици на услуги

Получаваме частично съдействие за събирането, обработката и използването на лични данни от избрани доставчици на услуги, които съгласно възложените им задачи се придържат строго към нашите указания, проверени са от нас преди започване на дейностите им и впоследствие са обект на редовно наблюдение.

Минимизиране на личните данни

Ние съхраняваме личните данни съгласно принципите на избягване и минимизиране на обработването на лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо или колкото е предписано по закон (законово дефиниран срок за съхранение). Когато целта на събраните лични данни отпадне или изтече законово дефинираният срок, ние блокираме или заличаваме данните.

Вашите права на информация, коригиране, блокиране, заличаване и възражение

блокиране, заличаване и възражение
Вие имате право да поискате информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни, както и да поискате тяхното коригиране, блокиране или заличаване.
Изключения: когато става въпрос за предписано по закон съхранение на данни относно извършване на сделки или когато данните подлежат на задължително съхранение съгласно законови разпоредби.

Имате право по всяко време да възразите срещу заявеното от Вас съгласие за събиране, обработване и използване на личните Ви данни.
За целта моля да изпратите съобщение на следния имейл-адрес: privacy@hansgrohe.com.

Ние сме на Ваше разположение, ако имате въпроси относно защитата и обработването на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас на имейл-адрес: privacy@hansgrohe.com или на посочените в сайта данни за контакт.

За да можем във всеки един момент да извършим блокиране на данните, е необходимо те да бъдат съхранявани в заключен файл за контролни цели. Ако не е налице законово предписано задължение за архивиране, Вие имате право да изискате и заличаването на данните. В противен случай те ще бъдат блокирани, ако Вие заявите такова желание.

Промяна на нашата Декларация за поверителност


За да гарантираме, че нашата Декларация за поверителност винаги отговаря на актуалните законови предписания, ние си запазваме правото на промени в текста на Декларацията по всяко време. Това важи и в случаите, когато Декларацията трябва да бъде актуализирана поради въвеждането на нови или променени услуги, например нови сервизни услуги. В този случай актуализираната Декларация ще влезе в сила при Вашето следващо посещение на нашата страница.

Заличаване на данни

Заличаваме личните Ви данни най-късно три месеца след първоначалната причина за задържането им, освен ако не е посочено друго в настоящите декларации за защита на личните данни или по закон не се изисква по-дълъг период за запазването им.

Вашите права и лица за връзка

В допълнение към горепосочените права можете по всяко време да поискате информация относно запазените Ваши данни, както и да заявите внасяне на поправка или заличаване на неправилни данни. Моля, изпращайте своите възражения, въпроси, заявки за информация или заличаване, жалби и други на:

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
77761 Schiltach

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

   

I agree to all cookies